นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสภา ยก กศน.ขึ้น ‘กรม’

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF “สูงวัย ใจสมาร์ท” ภายใต้โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ) พ.ศ.2565-2569

ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.มอบหมายให้หน่วยงานของ ศธ.ไปกำหนดแนวทางช่วยเหลือ และพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่ง กศน.ที่ดูแลรับผิดชอบการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึง ผู้สูงอายุ ได้ทำโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 4 มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี และมิติสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี สามารถดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.

นายวัลลพกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ได้เชื่อมต่อการพัฒนาดูแลผู้สูงวัย โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกันจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะใช้ในการอบรมพัฒนาครู กศน.โดยที่ผ่านมาได้พัฒนาอบรมครู กศน.ตำบล กว่า 7,000 คน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้ กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ ไปจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป

“อย่างไรก็ตาม หลังผมรับตำแหน่งเลขาธิการ กศน.ทำให้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ของ กศน.โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากร แต่บุคลากรของ กศน.สามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะต้องการพัฒนาการศึกษา และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู พบว่าครู กศน.สามารถทำงานบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น และชุมชนได้ดี ซึ่งผมได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนางกนกวรรณ แต่คงต้องรอร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมเรียนรู้ พ.ศ. … ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ รัฐสภาด้วย” นายวัลลพ กล่าว

นายวัลลพกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมเรียนรู้ฉบับนี้ จะปรับเปลี่ยน กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมกับกำหนดให้ กศน.มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนช่วงสุดท้ายของชีวิต ดังนั้น หากกฎหมายฉบับนี้ ผ่านการพิจารณา และบังคับใช้เมื่อไร จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจ และจัดสรรบุคลากร ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามกฎหมายใหม่ได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ all-necklaces.com

UFA Slot

Releated