การประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11

รมว.พม.ลั่นไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN – Habitat

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี (Bilateral Meeting) กับ นายไมมูนาฮ์ โมฮด์ ชาริฟ Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (UN – Habitat) ในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมือง Katowice สาธารณรัฐโปแลนด์

ทั้งนี้ นายไมมูนาฮ์ โมฮด์ ชาริฟ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน UN – Habitat มาโดยตลอด ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11

ได้กล่าวตอบว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN – Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค

สำหรับด้านที่อยู่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยแบบเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ นายจุติยังขอความร่วมมือ UN – Habitat ให้การสนับสนุนหน่วยงานในการทำงานร่วมกับ NGO (Non Governmental Organizations) รวมทั้งแสดงเจตจำนงค์เสนอรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Urban Forum ในปี 2030

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ all-necklaces.com

ufa slot

Releated