เจ้าหน้าที่หลักกำลังถูกขวานหรือปล่อยให้ Babel Finance ซึ่งเป็นผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัลที่มีปัญหาโดยสมัครใจ แหล่งข่าวบอกกับ Blockworks

Babel Finance ประสบปัญหาการออกจากตำแหน่งผู้บริหารท่ามกล […]